Introduktion til makroøkonomi 5. udg.

ISBN: 9788757459005

Modeller og figurer (PDF) Download
Modeller og figurer (PowerPoint) Download
Multiple choice-tests (PowerPoint) Download
Multiple choice-tests (PDF) Download

Kapitel 1. Hvad er makroøkonomi?

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Hvorledes opgøres bruttonationalproduktet?

B. Hvad kan makro-produktionsfunktionen illustrere?

C. Hvad kan makro-efterspørgselsfunktionen illustrere?

D. Hvorfor kan makroøkonomer være uenige?

Kapitel 2. Det makroøkonomiske kredsløb

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Hvad omfatter den makroøkonomiske kredsløbsmodel?

B. Hvad omfatter makro-markederne?

C. Hvad er nationalregnskabsidentiteten?

D. Hvordan kan sammenhænge i nationalregnskabet beskrives?

Kapitel 3. Den makroøkonomiske grundmodel: efterspørgsel, produktion og beskæftigelse

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Hvad bestemmer forbrugsfunktionen?

B. Udbuds- og beskæftigelsesfunktionerne beskriver…

C. Rigtigt eller forkert om den makroøkonomiske model: produktion og beskæftigelse.

D. Hvad er multiplikatoreffekten?

Kapitel 4. Reale investeringer, opsparing og konjunkturbevægelser

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Reale investeringer er…

B. Hvilke forhold er medbestemmende for investeringsfunktionen?

C. Hvilke forhold bestemmer konjunkturbevægelser?

D. Hvilke forhold kan forklare opsparingsparadokset?

Kapitel 5. Udenrigsøkonomi og betalingsbalance over for udlandet

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Rigtigt eller forkert om import og eksport af varer og tjenester.

B. Hvad betyder international konkurrenceevne?

C. Hvorfor er saldi på betalingsbalancen vigtig?

D. Hvilken sammenhæng er der mellem valutakurs og valutamarked?

Kapitel 6. Arbejdsmarked: beskæftigelse, arbejdsløshed og inflation

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Rigtigt eller forkert om beskæftigelsen i Danmark.

B. Rigtigt eller forkert om arbejdsløshed.

C. Hvordan hænger efterspørgsel, produktion og økonomisk politik sammen?

D. Hvad forstås ved inflation og Phillipskurven?

Kapitel 7. Makroøkonomisk styring: konjunktur-, erhvervs- og strukturpolitik

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Hvad er målet for en stabiliserende makroøkonomisk politik?

B. Hvad er målet for en stabiliserende konjunkturpolitik?

C. Rigtig eller forkert om erhvervs- og strukturpolitik.

Kapitel 8. Finanspolitik: den offentlige sektors indtægter og udgifter

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Hvilken sammenhæng er der mellem den offentlige sektors budgetter og finanspolitikken?

B. Hvad er formålene i den aktive/diskretionære finanspolitik?

C. Rigtigt eller forkert om de automatiske stabilisatorer.

D. Rigtigt eller forkert om den offentlige gæld.

Kapitel 9. Finansiel sektor og pengepolitik

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Hvad indbefatter penge?

B. Hvilken forbindelse er der mellem Centralbanken og pengepolitikken i makroøkonomien?

C. Rigtigt eller forkert om de private banker.

D. Hvordan hænger penge- og valutakurspolitik sammen med makropolitik i det enkelte land?

Kapitel 10. En bæredygtig samfundsøkonomi

Vælg de rigtige påstande. Der kan være flere både rigtige og forkerte svar.

Du får svar på, i hvor høj grad du har besvaret testen korrekt, når du har taget testen. Men du får ikke at vide, hvilke svar der var rigtige og forkerte (det ville være for let!). Derimod får du en henvisning til det afsnit i kapitlet, som spørgsmålene refererer til, og så kan du prøve igen – forhåbentlig med et bedre resultat.

A. Rigtigt eller forkert om bæredygtig udvikling.

B. Rigtigt eller forkert om miljø- og klimapolitiske instrumenter.

C. Rigtig eller forkert om makroøkonomiske implikationer af investeringer i bæredygtig udvikling.