Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR)

ISBN: 9788757433906

I den trykte udgave af bogen er Bilag 1: KONVENTION OM FRAGTAFTALER VED INTERNATIONAL GODSBEFORDRING AD LANDEVEJ (CMR) ved en fejl ikke medtaget i sin fulde ordlyd, men kan downloades som pdf her. Download